Kolaps #9: Kuřík, Abu Ghosh – Intelektuální snobismus Graeber nesnášel, raději obsazoval náměstí

External link